Ωτοβελονισμός – Ωτική Νευροτοτροποίηση Η Απάντηση στο Στρες και τις Ψυχοσωματικές Διαταραχές

Ωτοβελονισμός – Ωτική Νευροτοτροποίηση
Η Απάντηση στο Στρες και τις Ψυχοσωματικές Διαταραχές

Υπάρχει κάποιος σήμερα που δεν έχει στρες; Μάλλον όχι.

Το στρες είναι η αντίδραση του οργανισμού σε καταστάσεις έντονες και απαιτητικές, σε χαρά ή λύπη αλλά και όταν υπάρχει ένας παράγοντας ή μία κατάσταση που το άτομο θεωρεί ότι τον απειλεί.

Το στρες είναι ευεργετικό, όταν είναι «τόσο, όσο», κινητοποιεί τον άνθρωπο να αντιμετωπίζει καταστάσεις έντασης, καταστάσεις καινούργιες ή άγνωστες. Αποτελεί μία έντονη ενεργοποίηση του κεντρικού νευρικού συστήματος που όταν δε αναστρέφεται σύντομα και παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα στον οργανισμό διαταράσσει την ισορροπία του και εκδηλώνεται τόσο με οξέα όσο και χρόνια συμπτώματα. Όταν λοιπόν το στρες ξεπερνά κάποιο όριο τότε γίνεται αρνητικό και μπορεί να επεμβαίνει σε όλες τις λειτουργίες του οργανισμού, δημιουργώντας σωματικά ή ψυχικά συμπτώματα.

Ωτική Νευροτροποποίηση στην απάντηση στο στρες, στο άγχος, στη διαταραχή της διάθεσης και του ύπνου.
Ολοκληρωμένη θεραπεία των κύριων ψυχοσυναισθηματικών διαταραχών

Ψυχοφυσιολογία της απάντησης στο στρες. Οξύ και χρόνιο στρες, εύστρες και distress. Συσχέτιση μεταξύ Ωτικής Νευροτροποποίησης και Πολυπνευμονογαστρικής Θεωρίας του S. Porges. Λειτουργικά σημεία του τρίδυμο-πνευμονογαστρικού συστήματος και γενικά θεραπευτικά σχήματα ρύθμισης συμπαθητικού-παρασυμπαθητικού, αγχολυτικά, αντικαταθλιπτικά, νευροτροποποίησης της απάντησης στο στρες και ρύθμισης του ύπνου.

Το Διάγραμμα του Είναι: ένα καινοτόμο όργανο για την παρακολούθηση του ασθενούς.
Η HRV (Heart Rate Variability) (Καρδιακή Μεταβλητότητα) ως δείκτης λειτουργίας του ΑΝΣ.
Γρήγορη εκτίμηση του στρες, άγχους και κατάθλιψης
Κατασκευή του θεραπευτικού πρωτοκόλλου στις πιο κοινές ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές και τις διαταραχές του ύπνου.
www.hvogiatzis.gr

About the author: